Spon for HOLMSMOKER

Dette er spon spesielt laget for BORNIAK & HOLMSMOKER.

Og skal IKKE bruke på Smokai!